Prezentare GAL

1. opis
2. Introducere pag 1-2
3. Capitolul I prezentarea teritoriului. pag 3-7
4. Capitolul II componenta parteneriatului. pag 8-9
5. Capitolul III analiza SWOT. pag 10-14
6. Capitolul IV obiective prioritati. pag 15-17
7. Capitolul V prezentarea masurilor. pag 18-58
8. Capitolul VI descrierea complementaritatii. pag 59-61
9. Capitolul VII planul de actiune. 62-64
10. capitolul VIII implicarea comunitatilor in elaborarea SDL. pag 65-66
11. Capitolul IX organizarea viitorului GAL. pag 67-71
12. Capitolul X planul de finantare a SDL. pag 72
13. Capitolul XI procedura de evaluare si selectie. pag 73-74
14. Capitolul XII evitarea conflictului de interese. pag 75
15. Anexa 1 acordul de parteneriat. pag 76-82
16. Anexa 2 fisa de prezentare a teritoriului. pag 104-193
17. Anexa 3 componenta parteneriatului. pag 194-198
18. Anexa 4 planul de finantare. pag 199-201
19. Anexa 5 harta teritoriului. pag 202
20. Anexa 6 documente justificative privind animarea partea I. pag 203-227
21. Anexa 6 documente justificative privind animarea partea II. pag 228-248
22. Anexa 6 documente justificative privind animarea partea III. 249-307
23. Anexa 7 documente constituire parteneri publici. pag 308-321
24. Anexa 7 documente constituire parteneri privati. pag 322-403
25. Anexa 7 documente constituire societate civila. pag 407-472
26. Anexa 8 fise post echipa de implementare SDL. pag 473-481
Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului_1
Anexa-4-Planul-de-finantare_1