Aparat tehnic

Aparatul tehnic al GAL Dobrogea Centrală

A) 1. responsabil administrativ – coordoneaza activitatea GAL sub aspect organizatoric si al respecatrii procedurilor de lucru. (angajat)

B) 1. responsabil finaciar . expert contabil. – supravegherea si controlul gestiunii finaciare – contabile a GAL (angajat)

C) 3 animatori – (angajati) desfasoara actiuni de animare pentru promovarea actiunilor GAL.

D) 2 sector tehnic – (angajat) se va stabili un numar de angajati functie de complexitatea activitailor avnd ca sarcina verificarea si selectia proiectelor ce se vor implementa.

E) consultanti externi – functie de necesitati pentru urmatoarele activitati Consultanta juridica, Arhitect, Relatii publice

F) 1 secretariat – (angajat)

Responsabilul administrativ.

(Coordonator GAL)

 

Sarcini de gestiune administrativă:

–     Pune în aplicare procedurile de implementare a PLD;

–     Coordoneaza realizearea procedurile de selecţie a beneficiarilor finali sau a destinatarilor finali ai contribuţiilor PLD;

–     Participă şi coordonează iniţiative de consultanţă/stimulare,

–     Organizeaza actiuni de cooperare externa si interna

Sarcini de supraveghere:

–     Coordonează etapele de evaluare şi monitorizare, utilizând datele colectate la nivelul fiecărei, acţiuni şi măsuri a PLD.

–     Comunică AM si APDRP eventualele iregularităţi semnalate de biroul tehnic, compartimentul financiar.

Sarcini de evaluare:

–    Coordonează etapele de evaluare a proiectelor depuse, si a implementarii PLD;

–    Colaborează cu comitetul de selectie pentru organizarea procedurii de selectie a proiectelor.

–     Organizează evenimente, pregăteşte comunicate de presă şi produse de informare şi promovare a PLD;

–    Asigură sprijinul tehnic şi logistic pentru verificări şi vizite în teren.

Sector  Tehnic

(Expert  tehnic)

 

Funcţia de gestionare  operaţională a PLD:

–     Desfăşoară activităţi de stimulare, asistenţă tehnică şi informare a beneficiarilor finali şi a destinatarilor finali ai contribuţiei;

–     Adoptă iniţiative pentru a face publicitate cofinanţării proiectelor;

–     Previne şi identifică iregularităţile;

–     Îndeplineşte funcţia de secretariat în activitatea de procesare a Comitetului de selectie;

–     Efectuează controale asupra tuturor operaţiunilor finanţate, prin verificarea (fizică) a activităţilor realizate;

–     Colectează toate informaţiile şi datele necesare pentru evaluarea proiectelor

–     Coordoneaza activitatea, consultantilor (Masura 115) si animatorilor din cadrul centrelor locale.

–     Asigura consultanta si consiliere in elaborarea proiectelor.

–     Pregateste apelul pentru lansarea competitiei de proiecte.

–     Pregateste pachetul aplicantului pentru fiecare masura.

Animatori –    Asigurarea comunicarea continua cu teritoriul

–    Propune  direcţii de acţiune pentru posibili beneficiari.

–    Organizeaza intlaniri locale cu beneficiarii pentru a detalia modul de acces la program.

–    Ajuta beneficiarii la elaborarea planuri de afaceri,

–    Monitorizeaza in teritoriu implemenatarea proiectelor

Responsabilul finaciar contabil.

 

Sarcini de control financiar:

–   organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a GAL  Dobroge Centrala in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

–     Efectuează controale asupra tuturor operaţiunilor finanţate prin verificarea cheltuielilor efectuate;

–     Furnizează sprijin Biroului tehnic în controalul asupra tuturor operaţiilor finanţate, prin verificarea (fizică) a activităţilor desfăşurate;

–     Controlul preventiv

–     Utilizarea sistemelor contabile corespunzătoare pentru codificarea şi înregistrarea cheltuielilor şi a plăţilor efectuate pentru realizarea PLD, cu sprijinul documentelor referitoare la cheltuielile efectuate;

–     Asigură disponibilitatea documentelor formale şi a documentelor justificative, a extraselor bancare.

–     Arhivează, la finalul controlului tehnico-administrativ, documentele referitoare la cheltuieli în original sau copie conformă cu originalul;

–     Furnizează toate informaţiile de competenţă proprie solicitate de organele de control;

–     Colectează (în colaborare cu Biroul tehnic)  datele la nivelul fiecărei operaţiuni şi agregarea la nivelul de acţiune a măsurii din PLD pentru întreţinerea sistemului de monitorizare financiară, fizică şi procedurală.

 

Secretarul

Asistent manager

–   preia si transmite mesaje,
–   redacteaza corespondenta
–   expediaza corespondenta,
–   primeste vizitatorii,
–   organizeaza sedinte,
–   are cunostinte de contabilitate
–   participa la intalnirile.

 

În anexa Planului de Dezvoltare al GAL Dobrogea Centrala sunt anexate organigrama, fise de  post si responsabilitătile pentru fiecare compartiment (programare, animare, selectie si procesare proiecte, gestiune financiară, monitorizare)