MASURA M6.6B INTEGRAREA MINORITATILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALA

A P E L     D E    S E L E C Ț I E    P R O I E C  T E

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

LEADER / Sub-măsura 19.2

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală-

Data anunțului: 30.08.2017

Nr. de referință al sesiunii: 3 / 2017

Măsura lansată: M6/6B „Integrarea minorităţilor din teritoriul GAL Dobrogea Centrală

G.A.L. DOBROGEA CENTRALA în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea CENTRALA”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M6/6B „Integrarea minorităţilor din teritoriul GAL Dobrogea Centrală”.

Data lansării apelului de selecție : 31.08.2017

Data limita de depunere a proiectelor: 30.11.2017

Beneficiarii eligibili

ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale și persoane juridice private, inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Biroul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Centrala, str: 1 Decembrie, nr: 32, Tortoman,  în fiecare zi lucrătoare,  în intervalul orar 09:00-16:00

Alocare totală pe sesiune: 66,866.69 euro

Suma nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: minim 5.000 euro maxim 66,866.69 euro

Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venit.

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată de la adresa www.galdc.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M6/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL www.galdc.ro, la secțiunea „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL www.galdc.ro pentru măsura respectivă, la „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

GAL Dobrogea Centrala  asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Sediu Administrativ:  GAL DOBROGEA CENTRALA

Com Tortoman, str 1 Decembrie nr 23,

Sediul social: Medgidia str Podgoriilor, nr 1

Tel.  0762286145, 0726185714

e-mail: [email protected]

www.galdc.ro

GAL Dobrogea Centrala  vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 16.00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.

Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Experții GAL DOBROGEA CENTRALA nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.

ANEXA-4-PLANUL-DE-FINANTARE Descarcare
APEL-DESCHIS-MASURA-M6-6B–INTEGRAREA-MINORITATILOR-DIN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare
APEL-MASURA-M6-6B–INTEGRAREA-MINORITATILOR-DIN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare
APEL-ZIAR-COMUNICAT Descarcare
CERERE-FINANTARE—CORESPONDENT-M6-6B Descarcare
FISA-MASURII-M6-6B–INTEGRAREA-MINORITATILOR-DIN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare
FISA-VERIFICARE-CONFORMITATE Descarcare
FISA-VERIFICARE-INVESTITII-PUBLICI Descarcare
GHID-MASURA-M6-6B–INTEGRAREA-MINORITATILOR-DIN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare
MODEL-HOTARARE-AG Descarcare
STUDIU-DE-FEAZABILITATE Descarcare