MASURA M8.6A TURISM DURABIL ȘI DE RECREERE ÎN TERITORIUL GAL

A P E L     D E    S E L E C Ț I E    P R O I E C  T E

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

LEADER / Sub-măsura 19.2

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală-

Data anunțului: 30.08.2017

Nr. de referință al sesiunii: 3 / 2017

Măsura lansată: M 8.6A TURISM DURABIL ȘI DE RECREERE ÎN TERITORIUL GAL

G.A.L. DOBROGEA CENTRALA în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea CENTRALA”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M 8.6A „TURISM DURABIL ȘI DE RECREERE ÎN TERITORIUL GAL”.

Data lansării apelului de selecție : 31.08.2017

Data limita de depunere a proiectelor: 30.11.2017

Beneficiarii eligibili

Microîntreprinderi și întreprinderilor mici, fermieri sau membrii unei gospodării agricole.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Biroul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Centrala, str: 1 Decembrie, nr: 32, Tortoman,  în fiecare zi lucrătoare,  în intervalul orar 09:00-16:00

Alocare totală pe sesiune: 258315.2 euro

Suma nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: minim 5.000 euro maxim 200.000 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%, şi se adresează solicitanţilor care vor desfăşura activităţi de agroturism;

Sumele aplicate şi rata sprijinului se justifică prin respectarea Regulamentului 1305/2013, ghidul solicitantului măsura 19.2, bugetul SDL GAL Dobrogea Centrală şi gândirea parteneriatului de a valorifica particularităţile şi potenţialul turistic al teritoriului, iniţierea activităţilor în agroturism şi posibilitatea multiplicării în teritoriu a exemplelor de bună practică

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată de la adresa www.galdc.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M8/6A din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL www.galdc.ro, la secțiunea „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL www.galdc.ro pentru măsura respectivă, la „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

GAL Dobrogea Centrala  asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Sediu Administrativ:  GAL DOBROGEA CENTRALA

Com Tortoman, str 1 Decembrie nr 23,

Sediul social: Medgidia str Podgoriilor, nr 1

Tel.  0762286145, 0726185714

e-mail: [email protected]

www.galdc.ro

GAL Dobrogea Centrala  vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 16.00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.

Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Experții GAL DOBROGEA CENTRALA nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.

APEL-DESCHIS-MASURA-M-8-6A-TURISM-DURABIL-SI-DE-RECREERE-IN-TERITORIUL-GAL Descarcare
APEL-MASURA-M-8-6A-TURISM-DURABIL-SI-DE-RECREERE-IN-TERITORIUL-GAL Descarcare
C1-2-FISA-DE-AVIZARE-A-PROIECTULUI-TEHNIC-M8-6A Descarcare
CERERE-FINANTARE-CORESPONDENT-M8-6A Descarcare
E-1-2-FISA-DE-VERIFICARE-M-8-6A Descarcare
FISA-DE-VERIFICARE-PE-TEREN-E-3-8-PT-M-8-6A Descarcare
FISA-MASURII–M-8-6A-TURISM-DURABIL-SI-DE-RECREERE-IN-TERITORIUL-GAL Descarcare
FISA-VERIFICARE-CONFORMITATE Descarcare
GHID-MASURA-M-8-6A-TURISM-DURABIL-SI-DE-RECREERE-IN-TERITORIUL-GAL Descarcare
STUDIU-DE-FEAZABILITATE Descarcare
ANEXA-10—LISTA-ZONELOR-CU-DESTINATII-ECO-TURISTICE Descarcare
ANEXA-11—LISTA-ARIILOR-NATURALE-PROTEJATE Descarcare
ANEXA-6—DECLARATII-PE-PROPRIA-RASPUNDERE Descarcare
ANEXA-7—LISTA-CODURILOR-CAEN-ELIGIBILE-PENTRU-FINANTARE-IN-CADRUL-SUBMASURII-6-4 Descarcare
ANEXA-8—LISTA-CODURILOR-CAEN-ELIGIBILE-NUMAI-PENTRU–DOTAREA-CLADIRILOR Descarcare
ANEXA-9—LISTA-ZONELOR-CU-POTENTIAL-TURISTIC-RIDICAT- Descarcare