Masura – M1/6B Coeziunea socială în teritoriul GAL Dobrogea Centrală

Măsura va sprijini realizarea de investiţii sociale care vor deservi nevoile legate de existenţa infrastructurii şi asistenţă pentru sănătate, educaţie, social a locuitorilor din teritoriul GAL.
Realizarea obiectivelor măsurii ating  inversarea tendinţelor de declin economic,  social şi de depopulare a zonelor rurale.
Măsura răspunde următoarelor nevoi:
Necesitatea investiţiilor în infrastructura socială adaptată nevoilor comunităţii.
Reducerea riscului de excluziune socială pentru categoriile vulnerabile.
Apel deschis masura M1/6B Descarcare
Apel masura M1/6B Coeziunea socială în teritoriul GAL Dobrogea Centrală. Descarcare
Ghidul masurii M1/6B Coeziunea socială în teritoriul GAL Dobrogea Centrală. Descarcare
Fisa masurii M1/6B Coeziunea socială în teritoriul GAL Dobrogea Centrală. Descarcare
Cerere de finantare Descarcare
Model hotarare Consiliu Local Descarcare
Model studiu de fezabilitate Descarcare
HG867 – 2015 Descarcare
Fisa verificare conformitate M1/6B Descarcare
Fisa verificare eligibilitate M1/6B Descarcare