Măsura 41-313

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_.pdf
Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B.xls
Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C.xls
Model_adresa_de_instiintare.doc
Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis.pdf
Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice.pdf
Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR).pdf
Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B.xls
Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_C.xls
Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_Masura_313_-_aprilie_2012_Versiunea_6.5.pdf
Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG.doc
Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012.doc
Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012.doc
Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici.doc
Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere(1).doc
Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere.doc
Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate.doc
Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul.doc
Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice.doc
Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_decembrie_2013.doc
Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16.doc
Anexa_7_–_Fisa_Masurii_313_(sub_rezerva_aprobarii_PNDR).pdf
Anexa_8_–_Acte_Normative_utile.doc
Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012.pdf
Anexa_10_–_Lista_comunelor_cu_potential_turistic_ridicat_martie_2012.pdf
Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313.doc
Anexa_12_–_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_pentru_Masura_313.doc