Comitetul de selecție

Comitetul de selectare a proiectelor –Parteneriatul decizional

La nivelul GAL Dobrogea Centrala functioneaza un Comitet de Selectie, organ decizional, format din membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL.

Comitetul de selectie al proiectelor va fi alcătuit din 5 persoane, reprezentanţi ai partenerilor publici si privati care fac parte din parteneriat.

In tabelul de mai jos sunt prezentati membrii permanenti si supleanti ai comitetului de selectie (10 membrii)

Comitetul de selectie va fi format din 5 membrii titulari si 5 membri supleanti confom recomadarilor din ghidul solicitantului.

Parteneri publici 20%

Nume  şi prenume

Instituţia

Funcţia

Tip* /Observaţii

Marin Cristiantitular Scoala cu clasele I-VIII Seimeni Presedinte Consiliu/rural
Pascu Adrian Emilsupleant Scoala cu clasele I-VIII Casimcea Vice presedinte Consiliu/rural

Parteneri privati 60%

Nume  şi prenume

Instituţia

Funcţia

Tip* /Observaţii

Cram Staicu Alexandratitular SC Dorada Agrozoomilk SRL Membru Ales  / rural
Ivan Anghelina supleant SC Dinamic Design SRL Ciocarlia Membru Ales  / rural
Marin Florentinatitular S.C. Denyflor Complex SRL Crucea Membru Ales  / rural
Chirita Gabrielasupleant II Chirita Gabriela Pestera Membru Ales  / rural
Beiu Florintitular PFA. Beiu Florin    Saligny Membru Ales  / rural
Neamtu Mihalachesupleant Coop Ovidunarea SRL Rasova Membru Ales  / rural

Parteneri ONG 20%

Nume  şi prenume

Instituţia

Funcţia

Tip* /Observaţii

Sava Gigeltitular Club Sportiv Spicu Horia Membru ONG / rural
Spilcea Catalin Mariansupleant Agricultor- II Membru  Soc civila / rural

Ponderea partenerilor in structura parteneriatului decizional:

–          din mediul urban este de 0%

–          din parteneriatul public 20%

–          din partenerii privati si societate civila 80%

Structura parteneriatului decizional se va pastra neschimbata privind ponderea in cadrul comitetului de selectie.

In cadrul procesului de selectie al proiectelor absenta unui membru titular va fi suplinita de un membru supleant prin respectarea structurii parteneriatului decizional ( public – privat si societate civila).

Selecţia proiectelor va fi realizată de către  Comitetul de Selectare, parteneriatul decizional, format din membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL Dobrogea Centrala, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea Centrala şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AM PNDR de la nivel judeţean. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv;  Pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Astfel la nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din oraş, nu vor depăşi 25%;

Comitetul de selecţie va consulta, şi va conlucra cu reprezentanţii AMPNDR.

Comitetul de Selectie trebuie să se reuneasca cu 30 de zile inainte de data limită pentru primirea cererilor de ajutor financiar. Convocarea Comisiei se efectuează de către Preşedinte la propunerea Coordonatorului.

Comisia va evalua toate dosarele masura cu masura, urmarind ordinea de intrare a solicitarilor.

Dupa evaluarea dosarelor, se va elabora un raport scris care cuprinde o listă pentru fiecare dintre măsuri, cu punctajul pentru fiecare dosar, sortate de la punctajul cel mai mare la punctajul cel mai mic. Raportul este semnat de către toţi membrii Comisiei.

Când Preşedintele este in incompatibilitate si trebuie să se abţină în evaluarea dosarelor, acesta se înlocuieşte cu prim Vicepresedintele, care va prelua atribuţiile de preşedinte al Comisiei, fapt care se menţionează în raport.