Masura – M3/6B Energie verde pentru dezvoltare durabila

Data anunțului: 30.07.2017
Nr. de referință al sesiunii: 2 / 2017
Măsura lansată: M3/6B „Energie verde pentru dezvoltare durabila”

G.A.L. DOBROGEA CENTRALA în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea CENTRALA”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M3/6B „Energie verde pentru dezvoltare durabila”.

Data lansării apelului de selecție : 31.07.2017
Data limită de depunere a proiectelor: 02.10.2017

Beneficiarii eligibili

  • ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale și persoane juridice private, inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Centrala, str: 1 Decembrie, nr: 32, Tortoman,  în fiecare zi lucrătoare,  în intervalul orar 09:00-16:00

Alocare totală pe sesiune: 258.315,2 euro
Suma nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: minim 5.000 euro maxim 200.000 euro
Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venit.
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată de la adresa www.galdc.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M3/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL www.galdc.ro, la secțiunea „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.
Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL www.galdc.ro pentru măsura respectivă, la „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

GAL Dobrogea Centrala  asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu Administrativ:  GAL DOBROGEA CENTRALA
Com Tortoman, str 1 Decembrie nr 23,
Sediul social: Medgidia str Podgoriilor, nr 1
Tel.  0762286145, 0726185714
e-mail: [email protected]
www.galdc.ro

 

GAL Dobrogea Centrala  vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 16.00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.

Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Experții GAL DOBROGEA CENTRALA nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.

Ghidul-solicitantului-Masura-M3.6B-Energie-verde-pentru-dezvoltare-durabila Download
Apel masura M3.6B Energie verde pentru dezvoltare durabila Download
Cerere Finantare – corespondent M3.6B Download
Anexa-4-Planul-de-finantare Download
Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Download
Fisa masura M 3-6B Energie verde pentru dezvoltare durabilă Download
Fisa verificare conformitate Download
Fisa verificare investitii publici Download
Studiu de feazabilitate Download