05.08.2013 anunt curs de formare cu tema “Renovarea si dezvoltare satelor” masura 322

Data 15.08.2013 ora 10.30, in comuna Crucea sala Consilul local, sunt invitati sa participe primarii si sefii birourilor proiecte din cadrul primariior: Rasova, Pestera, Ciocarila, Tortoman, Mircea Voda, Saligny, Seimeni, Crucea, Saraiu, Horia, Casimcea. Durata cursului 5 ore.
Continutul cursului
– Model Cererea de Finantare.
– Continut cadru memoriu justificativ.
– Studiul de Fezabilitate
– Elaborare analizei cost-beneficiu
– Evaluare si monitorizare.